Skip to content Skip to navigation
Certeau, M. авт, 2000. The Certeau Reader, Oxford: Blackwell.
Маркс, К. авт, 1954. Капиталът: Критика на политическата икономия. В Процесът на производството на капитала. София: БКП.
Константинов, К. авт, 1968. Неврастения. В Избрани разкази и пътеписи. София: Български писател.
Георгиев, Г. авт, 1962. Бележки за една хубава книга. Литературен фронт, (22), с2.
Пенчев, Б. авт, 2003. Българският модернизъм: моделирането на Аза, София: Софийски университет.
Мутафов, Ч. авт, 1940. Технически разкази, София: Завети.
Мутафов, Ч. авт, 2004. Дилетант. София: Издателско ателие „Аб“., София: Издателско ателие „Аб“.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS