Skip to content Skip to navigation
Foucault, M. авт, 1980. "Two Lectures". В Power/ Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. London: Pantheon Books, с-ци 78-108.
Certeau, M. авт, 2000. The Certeau Reader, Oxford: Blackwell.
Маркс, К. авт, 1954. Капиталът: Критика на политическата икономия. В Процесът на производството на капитала. София: БКП.
Константинов, К. авт, 1968. Неврастения. В Избрани разкази и пътеписи. София: Български писател.
Георгиев, Г. авт, 1962. Бележки за една хубава книга. Литературен фронт, (22), с2.
Пенчев, Б. авт, 2003. Българският модернизъм: моделирането на Аза, София: Софийски университет.
Мутафов, Ч. авт, 1940. Технически разкази, София: Завети.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS