Skip to content Skip to navigation
Георгиев, Г. авт, 1962. Бележки за една хубава книга. Литературен фронт, (22), с2.
Пенчев, Б. авт, 2003. Българският модернизъм: моделирането на Аза, София: Софийски университет.
Мутафов, Ч. авт, 1940. Технически разкази, София: Завети.
Мутафов, Ч. авт, 2004. Дилетант. София: Издателско ателие „Аб“., София: Издателско ателие „Аб“.
Левинас, Е. авт, 1995. Времето и другото, София: Сонм.
Константинов, К. авт, 1936. Трета клас, София: Хемус.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS