Skip to content Skip to navigation
Константинов, К. авт, 1912. Писма от Париж. Демократически преглед, с-ци80-90; 212-220; 390-396.
Карима, А. авт, 1905. В Париж: Скици, Тутракан: Мавродинов.
Зимел, Г. авт, 2014. Големият град и духовният живот. В Фрагментарният характер на живота. София: Кристика и хуманизъм, с-ци 36-57.
Дюркем, Е. авт, 1999. Самоубийството, София: Женифер-Хикс.

Неврастения и несправедливост

Този текст е замислен като коментар към разказа на Константин Константинов 1 (Константинов 1968).

Той е фокусиран върху проблема за знанието в литературата. За да може да бъде поставен подобен проблем, са необходими няколко предварителни уговорки:

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS