Skip to content Skip to navigation
Зимел, Г. авт, 2014. Големият град и духовният живот. В Фрагментарният характер на живота. София: Кристика и хуманизъм, с-ци 36-57.
Дюркем, Е. авт, 1999. Самоубийството, София: Женифер-Хикс.

Неврастения и несправедливост

Този текст е замислен като коментар към разказа на Константин Константинов 1 (Константинов 1968).

Той е фокусиран върху проблема за знанието в литературата. За да може да бъде поставен подобен проблем, са необходими няколко предварителни уговорки:

Свинтила, В. авт, 1990. Лидер в противопоставянето. Литературен фронт, с5.
Свинтила, В. авт, 1980. Дело и личност. Пламък, (8), с-ци130-134.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS