Skip to content Skip to navigation
Benjamin, W. авт, 1999. The Arcades Project, Harvard: Harvard University Press.
Чолакова, Г. & Сивева, Г. авт-ри, 2000. Константин Константинов: Био-библиография, Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни”.
Фуко, М. авт, 2003. За другите пространства. Литературен вестник, с-ци12-13.
Константинов, К. авт, 1930. По земята, София: Печатница С. М. Стайков.
Константинов, К. авт, 1923. На улицата. Писма от Париж. Вестник на жената, с-ци2-3.
Константинов, К. авт, 1912. Писма от Париж. Демократически преглед, с-ци80-90; 212-220; 390-396.
Карима, А. авт, 1905. В Париж: Скици, Тутракан: Мавродинов.
Зимел, Г. авт, 2014. Големият град и духовният живот. В Фрагментарният характер на живота. София: Кристика и хуманизъм, с-ци 36-57.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS