Skip to content Skip to navigation
Свинтила, В. авт, 1990. Лидер в противопоставянето. Литературен фронт, с5.
Свинтила, В. авт, 1980. Дело и личност. Пламък, (8), с-ци130-134.
Свиленов, А. авт, 1991. Константин Константинов. Родна реч, (5), с-ци28-31.
Свиленов, А. авт, 1962. Константин Константинов. Родна реч, (10), с-ци39-42.
Свиленов, А. авт, 1960. Разказите на К. Константинов. Септември, (8), с-ци113-121.
Прохаскова, Е. авт, 1970. In memoriam. Пламък, (3), с94.
Дойнов, П. авт, 2011. Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989, Норма и криза в литературата на НРБ, София: Институт за изследване на близкото минало.
Felski, R. авт, 2000. The Invention of Everyday Life. New Formation.
Certeau, M. авт, 1984. The Practice of Everyday Life, Berkеley: University of California Press.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS