Skip to content Skip to navigation

Константин Константинов и неговите Софии

Споменът е друга действителност, в която ние присъствуваме с двойно съществование – днешното и някогашното. Нашият живот всъщност е само трупане на спомени.

И клетото човешко сърце никога не ще се почувствува самотно, докато човек може и има какво да си спомня. (Константинов 1981: 11)

 

Kott, J. авт, 1997. Szekspir współczesny, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Hutcheon, L. авт, 1980. Narcissistic Narative – the Metafictional Paradox, Ontario: Wilfrid Laurier University Press.
Evans, R. авт, 2009. Aspects of the Grotesque in Franz Kafka’s The Metamorphosis. В H. Bloom & Hobby, B., ред-ри The Grotesque. New York: Infobase Publishing, с-ци 135–145.
Константинов, К. & Минков, С. авт-ри, 1986. Сърцето в картонена кутия, Варна: Георги Бакалов.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS