Skip to content Skip to navigation
Константинов, К. авт, 1945. В Румъния. В Български писатели в Югославия и Румъния. София: Дирекция на народната култура, с-ци 57–69.
Душкова, М. авт, 2006. 2006: Естетическата платформа на списание „Звено” (1914). В: . Русе. 74-77. В Студентски научни изследвания. Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“, с-ци 74–77.
Волков, Ю.Г. & Мостовая, И.В. авт-ри, 2000. Социология, Москва: Гардарики.
Богданов, И. авт, 1939. Константин Константинов като белетрист. Българска мисъл, 10, с-ци564–571.
Янев, С. и съавт. авт-ри, 2005. Атлас на българската литература (1915-1944), Пловдив: Жанет 45.
Цвайг, С. авт, 1984. Портрети на европейски писатели, София: Наука и изкуство.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS