Skip to content Skip to navigation
Константинов, К. & Минков, С. авт-ри, 1986. Сърцето в картонена кутия, Варна: Георги Бакалов.
Анчев, П., Константинов, К. & Минков, С. авт-ри, 1986. Отровата на златната стрела. В Сърцето в картонена кутия. Варна: Георги Бакалов.
Ликова, Р. авт, 1995. Константин Константинов. В Литературен живот между двете войни. София: Иван Вазов, с-ци 206–224.
Константинов, К. авт, 1920. Предговор. В Димчо Дебелянов. Стихотворения. София: Ал. Паскалев и С-ие, А. К. Д-во, с-ци 1–15.
Константинов, К. авт, 1922. Елизабета Б. Вестник на жената , 75(1).
Константинов, К. авт, 1924. Литературни бележки. Перспективи. Демократически преглед, 3, с-ци230–236.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS