Skip to content Skip to navigation
Certeau, M. авт, 1984. The Practice of Everyday Life, Berkеley: University of California Press.
Дойнов, П. авт, 2015. Литература Размразяване Разлом, София: Кралица Маб.
Константинов, К. авт, 1925. Любов. Разкази, София: Печатница С. М. Стайков.
Дойнов, П. авт, 2015. Разораване на културното поле (септември-декември 1944г.). В П. Дойнов, ред 9 септември 1944 г. Литература и политика. София: Кралица Маб.
Динеков, П. авт, 1970. In memoriam. Септември, (2), с-ци245-252.

През стената и отвъд нея (героите на Константин Константинов в миговете отвъд ежедневното)

Ежедневието е един от онези неизменни компоненти на човешкия живот, които на пръв поглед изглеждат ясни и със значение, идващо едва ли не от само себе си и по подразбиране. Решим ли обаче да дадем дефиниция на това, какво е ежедневие, кога настъпва то, какво включва и кога приключва, ако изобщо можем да допуснем, че подлежи на количествено измерване по отношение на своята темпоралност, образът му изведнъж ни се явява забулен в неяснота.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS