Skip to content Skip to navigation

За броя

Новият брой на Littera et Linguaсе появява със закъснение, но компенсира с пъстрота. Текстовете, включени  в него сме разделили в рубриките Индоевропеистика, Историческа лексикология, Химнография, Наследство и Отзиви.

Подробно за новото място на списанието Littera et Lingua и за научният портал „Св. Наум“ ще узнаете от редакционната статия на Андрей Бояджиев.

Биляна Михайлова представя съвременна реконструкция на трите индоевропейски гутурални реда.

Албена Мирчева разгръща предгръцкия лингвистичен пласт, отразен в пелагийския език.

Пиринка Пенкова свързва богословската позиция на Константин Преславски и Йоан Екзарх с избора им на свободен смислов превод и с въвеждането на граматическо тълкуване с цел да предадат класическата  христологията на Атанасий Александрийски.

Татяна Илиева коментира преводаческата техника на средновековните ни книжовници. В статията се анализира поморфемният начин на превеждане в старобългарския език – чрез разлагане на чуждата дума на съставящите я части, върху лексикален материал от старобългарския превод на Книгата „Пророчество Иезекиилево” с тълкувания от Теодорит Кирски.

Камелия Христова изследва употребата на думи със значение утроба в два представителни преписа на Протоевангелието на Яков - Ягичев и Слепченски.

Статията на Регина Койчева отговаря на въпроса, какво научаваме за рая от старобългарската химнография от Златния век. В изследването се съчетават  два основни подхода– филологически и богословски. Информацията за рая от старобългарските песнопения, е съпоставена с няколко богословски теории и мнения за рая.

Явор Генов проучва певческия репертоар в службата , посветена на св. Георги. Изследването му се фокусира върху това коя част от певческото съдържание за св. Георги е заета от вече съществуващ репертоар и е адаптирана за неговата памет, и коя би могла да се счита за специално компилирана.

Димитър Христов представя кратък исторически очерк за Перущенския манастир „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат” Проследяват се времето на основаване и ранната му история. Акцент е поставен върху разрушаването на монашеската обител по време на Априлското въстание през 1876 г. В заключение се коментира наследството, което оставя манастирът след гибелта си.

На финала на броя са представени две рецензии – на Радка Влахова за книгата Препъни-камъчета в чуждоезиковото обучение от Е. Хаджиева, А. Асенова, Й. Велкова, В. Шушлина. И на Ангел Петров за насоките за изучаване на български език като чужд, базиран на поредицата  учебни книги, издадени през последните няколко години от катедрата „Български език като чужд“ при Факултета по славянски филологии на Софийския университет.

Приятно четене!

Година: 
2013
Книжка: 
1-2
Рубрика в списание Littera et Lingua: