Skip to content Skip to navigation

Стъпки от началото ІІ

Littera et Lingua Series Dissertationes 5, 2013Littera et Lingua Series Dissertationes 5, 2013

Стъпки от началото ІІ е вторият том от научни разработки на студентите от Факултета по славянски филологии. За разлика от първия том, този се появява само в електронен вид след дългото забавяне на неговата печатна хартиена версия. Редакцията на Littera et Lingua с удоволствие го публикува в своите серии за изследвания.

Този том се издава по проект 152 / 8.05.2013 г. към ФНИ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Електронна среда за единна научна информация на Факултета по славянски филологии на Софийския университет (ЕСЕНИ).

Съдържание

Боряна Борисова. Втората стъпка

I. Езикознание

1. Морфология

Боряна Бойчева. Структурни, ономасиологични и словообразувателни модели при някои украински и български орнитоними

Мартин Стефанов. За една проява на морфологично влияние на старобългарския език върху древноруския/староизточнославянския. Пространствени конструкции с предлог по

2. Синтаксис

Ласка Ласкова. Параметри на ситуациите, изразени в изказване с глагол за перцепция: лице, число, статус и време

3. Лексикология, социолингвистика, стилистика

Биляна Радева. Манипулативни езикови стратегии в телевизионното предаване „Шоуто на Слави Трифонов“

Десислава Тодорова. Езикови аспекти на телевизионното предаване „Пирамида“

4. Семиотика

Венера Матеева. „Биг Брадър“ – „Декамерон“ на XXI век (семиотичен анализ)

Иглика Пройнова. Семиотични механизми в структурата на банкнотите на българския лев

Мария Кочиева.  Семиотичен анализ на модата като културен феномен

Алиса Трендафилова.  Форми със семантика на отрицание в поезията на Николай Лилиев

II. Литературознание

1. Литература на българското Възраждане

Миглена Терзийска. Антонен Арто и неговият проект за „жесток“ театър

Диана Златкова. „Странстващият“ мотив за разделените влюбени в преводната повест „Павел и Виргиния“ от Сен Пиер

Михаела Такова. Евгения Хаджигеоргиева Кисимова – българка от епохата на националното Възраждане

Жени Жикова. Епистоларна култура. Кореспонденцията до Райно Попович

Година: 
2013
Том: 
5