Skip to content Skip to navigation

Езикови аспекти на телевизионното предаване „Пирамида“

От изводите:

„Пирамида“ е предаване, в което речевите стратегии са максимално съобразени с конкретната ситуация. И речевите изяви на водещата, и анонсирането на темите, са разположени между двете крайности – далеч са от езика на печатните медии с присъщото му „оварваряване“ (макар да използват някой стилистични похвати, характерни именно за него) и в същото време бягат от езиковия шаблон, от липсата на каквато и да е образност и емоционалност на говоренето. Предаването е изградено на основата на редуването на различни по своя характер речеви изяви, в които преобладава или информативната, или манипулативната функция. Синтезът между информация, коментар и игра прави зрителя пълноправен участник в масовата комуникация.

Пълният текст на публикацията (PDF)