Skip to content Skip to navigation

„Странстващият“ мотив за разделените влюбени в преводната повест „Павел и Виргиния“ от Сен Пиер

От заключението:

Българинът през Възраждането усеща себе си като пълноценна личност, която носи отговорност за своята национална история, но едновременно с това и като човек, изпитващ, предаващ и приемащ душевните трепети. Точно поради тази причина странстващите (а в случая и сантиментални) мотиви са така близки на възрожденския читател, а дори и на постмодерния. Сантиментът, и особено любовното чувство между Павел и Виргиния е присъща на простодушните им натури и неопетнени сърца, наивно вярващи в добрината и щастието. Днес тези масови и „плитки“ сюжети се откриват в поредния сериал, излъчван по телевизията. Някои поглеждат в телевизионния приемник с явна насмешка, други с приемащо недоверие, а трети с надеждата да изживеят заедно с героите „катартичните“ трепети на сърцето, така както възрожденският читател приема „басноповѣстъ“ „Павел и Виргиниiя“.

Пълният текст на публикацията (PDF)


Година: 
2013
Том: 
5