Skip to content Skip to navigation

Втората стъпка

„Стъпки от началото ІІ“ е продължение на инициатива, която група преподаватели поехме преди десет години, за да дадем възможност успешната анализаторска и изследователска работа на нашите студенти да получи публичност. Тогава, през 2003 година, излезе сборник със студентски разработки, представени като курсови работи по отделни дисциплини в катедрите по български език, по българска литература, по теория на литературата, по кирилометодиевистика, по руски език и по руска литература, по славянски литератури и по методика на обучението. След време продължихме и така се получи поредният сбор от успешни представяния, които днес публикуваме благодарение на отзивчивостта и колегиалното съдействие на редакцията на електронното издание Littera et Lingua.

Съставителите на втория сборник – доц. д-р Красимира Алексова, гл. ас. Биляна Борисова, гл. ас. д-р Надежда Александрова и гл. ас. д-р Владислав Миланов, подбрахме текстове на бакалаври, магистри и докторанти, които събрахме с помощта на колегите от различните катедри на Факултета, за да представим чрез тях студентското академично творчество в годините, последвали излизането на първия сборник. Някои от авторите, представени тук, към днешния ден са в началото на своята академична кариера, други са докторанти, трети имат своята успешна преподавателска работа, сякаш за да потвърдят, че „път от хиляда мили започва с една стъпка”.

В събраните текстове и сега се чувства онова любопитство на погледа, онзи интерес към езика и творбата, онази любов към словото, която е съпътствала всеки един от тях през дните на обучението им. Чувства се и онази отговорност към филологическия труд, която ги е водила още в онези първи стъпки и която ги е отвела до местата, на които са сега.

С удовлетворение от постигнатото от нашите студенти и с благодарност към техните преподаватели, превели ги през трудния и благороден път на знанието, Ви представяме днес резултатите от техните сплотени усилия.