Skip to content Skip to navigation

Епистоларна култура. Кореспонденцията до Райно Попович

От заключението:

Ролята на писмата в епохата на Възраждането не се изчерпва с конкретната фактологичност относно определен проблем, която се открива след тяхното публикуване, а в отразяването на динамиката на общуването между отделни личности. Спецификата на социокултурната обстановка през този период налага известна „масовизация„ на идеите, коментарите и твърденията, присъстващи в личната кореспонденция. Този вид комуникация отразява повечето промени, които настъпват както в частния живот на човек, така и в национален план.

Въпреки широкия си тематичен обхват, в който се поместват социални и национални въпроси, писмата остават насочени главно към индивидуалния светоглед на възрожденс­ката личност.

Пълният текст на публикацията (PDF)

Година: 
2013
Том: 
5