Skip to content Skip to navigation

„Биг Брадър“ – „Декамерон“ на XXI век (семиотичен анализ)

Следващата разработка има за своя цел да намери научно основание за успореден коментар и същностно сравнение в полето на пресечните точки на семиотиката и стилистиката на два текста -ренесансовия сборник с новели на Джовани Бокачо "Декамерон" и популярното телевизионно шоу "Биг Брадър". На нивото на предварителното очакване и интуитивната представа успоредяванията в смислите и посланията на текстовете са очевидни и многопланови, което поражда изследователски стремеж за търсене на методология за сравнение и адекватна форма, в която то може да бъде реализирано.

Пълният текст на публикацията (PDF)