Skip to content Skip to navigation

Том XXXV, 2010, №1

Съпоставителни изследвания

Vasil Mostrov (Lille) – Syntactic features of inalienable possesion in the French have+small clause and the Bulgarian be with structures – 5–23

Теоретични въпроси на езикознанието

Dafina Genova (Veliko Turnovo) – Humor in Jokes and Its Interpretation – 24

 

Дискусии, обзори и научни съобщения

Юлияна стоянова – Нов поглед към „телеграфната реч“ в ранната онтогенеза: прозидични ограничения – 43

Боряна Велчева – Етимологичният речник и старобългарската лексика – 60

Габор Балаж – Относно генеративните методи и славянската историческа фонология – 64

Ирена Стайкова – Лексикографско моделиране на анатомината терминосистема в Анатомичен учебен латинско-български речник – 73

 

По повод на ...

Искра Любенова – Летописната книга на Факутета по класически и нови филологии с автор Димитър Веселинов – 80

Резензии и анотации

Хроника

Том: 
35
Година: 
2010
Книжка: 
1