Skip to content Skip to navigation

Редактори

Основател на списанието: Светомир Иванчев

 

Редакционна колегия

Петя Асенова (главен редактор)

Александра Багашева (отг. секретар)

Янко Бъчваров

Димитър Веселинов

Енчо Герганов

Стефана Димитрова (зам.-главен редактор)

Радост Железарова (отг. секретар)

Юлия Кирилова

Иван Кънчев

Маргарита Младенова

Борис Парашкевов

Силвия Петкова

Христо Стаменов

Дина С. Станишева

Йовка Тишева

 

Редакционен съвет

Александър В. Бондарко (Санкт-Петербург)

Хилмар Валтер (Лайпциг)

Златка Генчева (Париж)

Олга Младенова (Калгари)

Предраг Пипер (Белград)

Алешандре Вейга Родригес (Сантяго де Компостела)

Ърнест А. Скатън (Олбани, Ню Йорк)

Людмила Ухлиржова (Прага)

Яцек Фишак (Познан)

Жак Фьойе (Париж)

Катрин Чвани (кембридж, Масачусетс)

Ирина Червенкова (София)