Skip to content Skip to navigation

Аспекти и проектиране на електронно обучение

Аспекти и проектиране на електронно обучение

Евгения Ковачева

(Факултет по математика и информатика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, epk@fmi.uni-sofia.bg)

 

Презентация на конференцията „Електронно обучение в славистиката“, ЕОС 2009 / Presentation at the conference EOS 2009

(PDF, 1.5 Mb)