Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
2014
Толева, П., 2014. Музейната библиотека – традиции, иновативни политики и практики. Годишник на Регионалния исторически музей – Пловдив, 12, pp.33–44.
Павлова, Н., 2014. От Балкана до балканизация. Българска реч, 20(3), pp.7-16.
Радева, В., 2014. Оферта и анонс. Българска реч, 20(1), pp.111-112.
Джонова, М. et al., 2014. Поздравите в устната реч . Българска реч, 20(1), pp.22-28.
Попов, К., 2014. Преоткриване на поета. Българска реч, 20(1), pp.85-86.
Парижкова, Л., 2014. Проучване на буккросинг зони в България. В: . . In Общество на знанието и хуманизмът на ХХІ век. Сборник. 1–2 ноември 2013. София: За буквите – О писменехь, pp. 177–183.
Доклади от Единадесета конференция по социолингвистика „Езикът във времето и пространството“, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков, София, 26 – 27.10.2012 г.

Pages

Subscribe to Syndicate