Skip to content Skip to navigation

Названия за дете в българския език. Отглаголни образувания

TitleНазвания за дете в българския език. Отглаголни образувания
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsХолиолчев, Х
JournalБългарски език
Volume20
Issue1
Pagination59-64
Publication Languagebul
Citation KeyХолиолчев2014
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate