Skip to content Skip to navigation

Проучване на буккросинг зони в България. В: .

TitleПроучване на буккросинг зони в България. В: .
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsПарижкова, Л
Book TitleОбщество на знанието и хуманизмът на ХХІ век. Сборник. 1–2 ноември 2013
Pagination177–183
PublisherЗа буквите – О писменехь
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyПарижкова2014а
Subscribe to Syndicate