Skip to content Skip to navigation

Семантична мотивация на названията за девойка, омъжила се против волята на родителите си, в родопските говори

TitleСемантична мотивация на названията за девойка, омъжила се против волята на родителите си, в родопските говори
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsГаравалова, И
JournalБългарска реч
Volume20
Issue2
Pagination37-47
Publication Languagebul
Citation KeyГаравалова2014
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate