Skip to content Skip to navigation

Названия за дете в българския език. Словообразувания от основи на съществителни имена

TitleНазвания за дете в българския език. Словообразувания от основи на съществителни имена
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsХолиолчев, Х
JournalБългарска реч
Volume20
Issue2
Pagination79-84
Citation KeyХолиолчев 2014
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate