Skip to content Skip to navigation

Предмети, биографии, разкази. За приложението на биографичния подход в музейната експозиция

TitleПредмети, биографии, разкази. За приложението на биографичния подход в музейната експозиция
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsЛулева, А, Пейчева, Л, Казаларска, С
Book TitleВиж кой говори. Комуникационни и интерпретационни модели в музея
ISBN978-954-322-784-6
Citation KeyLuleva 2014
Subscribe to Syndicate