Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
2010
Димова, Т., 2010. Марма, Мариам, София: Ciela.
Учебно пособие за изучаването на български език като чужд. Въвежда в основни проблеми на българската култура от 7 до 21 век.
Андрейчин, Л., 2010. Мъките на словото. Българска реч, 16(1-2), pp.11 – 15.
Чешмеджиев, Д., 2010. Няколко бележки за старата църква „Св. Петка” в Пловдив. In Е. Мирчева, ed. Филология. История. Изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. дфн. Стефан Смядовски. София: Валентин Траянов, pp. 171–185.
Христов, Я., 2010. Отново за разказа „За пастира, ухапан от змия“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(2), pp.78–84.
Петкова, И., 2010. Поколението ЗДР. Българска реч, 16(1-2), pp.21 – 24.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“

Pages

Subscribe to Syndicate