Skip to content Skip to navigation

Нов етнолингвистичен труд, посветен на българската сватба (Е. С. Узенёва, Болгарская свадьба. Этнолигвистическое исследование. Изд. Индрик, отв. ред. С. М. Толстая, Москва, 2010, 280 с.)

TitleНов етнолингвистичен труд, посветен на българската сватба (Е. С. Узенёва, Болгарская свадьба. Этнолигвистическое исследование. Изд. Индрик, отв. ред. С. М. Толстая, Москва, 2010, 280 с.)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsКитанова, М
JournalБългарска реч
Volume16
Issue3
Pagination87 – 89
Publication Languagebul
Citation KeyКитанова2010
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate