Skip to content Skip to navigation

Международна работна среща на преподавателите по български език като чужд, посветена на проф. Любомир Андрейчин

TitleМеждународна работна среща на преподавателите по български език като чужд, посветена на проф. Любомир Андрейчин
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsМиланов, В, Михайлова-Сталянова, Н
JournalБългарска реч
Volume16
Issue1-2
Pagination118 – 119
Publication Languagebul
Citation KeyМиланов2010
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate