Skip to content Skip to navigation

Названия (термини) за сватовници в българския език. Произход и разпространение

TitleНазвания (термини) за сватовници в българския език. Произход и разпространение
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsХолиолчев, Х
JournalБългарска реч
Volume16
Issue3
Pagination42 – 53
Publication Languagebul
Citation KeyХолиолчев2010а
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate