Skip to content Skip to navigation

Особености на говори в Ксантийско и Гюмюрджийско (според топоними от „Българо-мохамеданските селища в Южни Родопи“ пт патриарх Кирил)

TitleОсобености на говори в Ксантийско и Гюмюрджийско (според топоними от „Българо-мохамеданските селища в Южни Родопи“ пт патриарх Кирил)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsМаринска, Р
JournalБългарска реч
Volume16
Issue1-2
Pagination94 – 97
Publication Languagebul
Citation KeyМаринска2010
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate