Skip to content Skip to navigation

Новоизводната рилска служба за пренасянето на мощите на св. Иван Рилски с компилативен канон в южнославянски преписи от ХV–ХVI в

TitleНовоизводната рилска служба за пренасянето на мощите на св. Иван Рилски с компилативен канон в южнославянски преписи от ХV–ХVI в
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsСтанкова, Р
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume34
Issue2
Pagination42–66
Citation KeyСтанкова2010
Subscribe to Syndicate