Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
2010
Диамандиев, С., 2010. Едно мнение за датата на най-ранния кирилски надпис. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(3), pp.86–88.
Недков, П., 2010. Език мой свещен!. Българска реч, 16(1-2), pp.27 – 30.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Цветанова, М., 2010. Език, чувствителност, морал .. Българска реч, 16(1-2), pp.31 – 34.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Зюскинд, П., 2010. За любовта и смъртта, София: Унискорп.
Куюмджиева, С., 2010. За началото на ранната руска музика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(2), pp.90–96.
Сумрова, В., 2010. За словосъчетанието духовен педераст. Българска реч, 16(1-2), pp.65 – 67.
Денева, Е., 2010. Знаете ли приказката .. Българска реч, 16(1-2), pp.18 – 19.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Тимко, Н.В., 2010. К вопросу о передаче культурной специфики текста в переводе. Вестник Иркутского государственного лингвистического университета, 1, pp.61-66.
Велчева, Б., 2010. Към изследването на Банатския говор. Българска реч, 16(3), pp.38 – 41.
Илиев, В.М., 2010. Ломешки говор в разкази и приказки. Българска реч, 16(3), pp.54 – 59.

Pages

Subscribe to Syndicate