Skip to content Skip to navigation

Няколко бележки за старата църква „Св. Петка” в Пловдив

TitleНяколко бележки за старата църква „Св. Петка” в Пловдив
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2010
AuthorsЧешмеджиев, Д
EditorМирчева, Е
Book TitleФилология. История. Изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. дфн. Стефан Смядовски
Pagination171–185
PublisherВалентин Траянов
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyЧешмеджиев2010
Subscribe to Syndicate