Skip to content Skip to navigation

Мария Китанова. Стилистична функция на диалектизмите в съвременната художествена проза (по материали на Николай Хайтов и Йордан Радичков). Изд. „Ето“, София, 2008. 115 с.

TitleМария Китанова. Стилистична функция на диалектизмите в съвременната художествена проза (по материали на Николай Хайтов и Йордан Радичков). Изд. „Ето“, София, 2008. 115 с.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsВитанова, МХр.
JournalБългарска реч
Volume16
Issue1-2
Pagination115 – 117
Publication Languagebul
Citation KeyВитанова2010
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate