Skip to content Skip to navigation

Международен научен симпозиум „1100 години от успението на св. Наум Охридски“ (3–5 октомври 2010, Охрид)

TitleМеждународен научен симпозиум „1100 години от успението на св. Наум Охридски“ (3–5 октомври 2010, Охрид)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsНиколова, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume34
Issue4
Pagination102–108
Citation KeyНиколова2010
Subscribe to Syndicate