Skip to content Skip to navigation

Ръкопис № 119 (137) от края на XVII век и Карловско-Кукленската калиграфска школа

TitleРъкопис № 119 (137) от края на XVII век и Карловско-Кукленската калиграфска школа
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsИванова, Д
JournalБългарски език
Volume63
Issue2
Pagination7–24
Publication Languagebul
Keywords17. век; дамаскини; Карловско-Кукленска школа; Пловдивска народна библиотека; славянски ръкописи
Abstract

Статията проучва малко познат дамаскин от 17. век от сбирката на Народната библиотека от Пловдив. Въз основа на анализа се заключава, че ръкописът е възникнал в края на века и е написан от добре образован книжовник, който си служи с език, близък до разговорния от онова време.

Notes

Съдържа: увод, археографско, кодикологично, палеографско описание. Въз основа на този анализ подлага на съмнение предположението, че автор на ръкописа е Аврам Дмитриевич.

Citation KeyИванова2016
Subscribe to Syndicate