Skip to content Skip to navigation

Литературният образ в „акта на четене“ („Актът на четенето“ на В. Изер и „Лаокоон“ на Лесинг)

TitleЛитературният образ в „акта на четене“ („Актът на четенето“ на В. Изер и „Лаокоон“ на Лесинг)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsПаскалева, Б
JournalLittera et Lingua
Volume13
Issue1
URLhttps://naum.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/2016/13/1/bpaskaleva
Citation KeyПаскалева2016
Subscribe to Syndicate