Skip to content Skip to navigation

Константин Константинов: възможности на разпознаването и себеразпознаването

TitleКонстантин Константинов: възможности на разпознаването и себеразпознаването
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsАнтонова, А
PublisherАз Буки
Place PublishedСофия
Citation KeyАнтонова2015
Subscribe to Syndicate