Skip to content Skip to navigation

Христо Ботев - Литературноисторически изследвания

TitleХристо Ботев - Литературноисторически изследвания
Publication TypeBook
Year of Publication2016
AuthorsТаринска, С
Number of Pages306
PublisherКралица Маб
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
ISBN9789545331572
Abstract

Разгледани са въпросите, свързани с художествените особеностите и творческата история на Ботевите стихове, детайлно са представени вестниците на Хр. Ботев и идеите, които носят статиите му. Изследването е посветено и на контактите на големия революционер с негови съмишленици в Румъния и Русия, както и за връзките на литературните и публицистичните му творби с идеите на времето и въздействието им върху съвременниците.

Citation KeyТаринска2016
Subscribe to Syndicate