Skip to content Skip to navigation

Балканската държава и балканският индустриалец: социално-икономически профили на модернизацията и индустриализацията по примера на Сърбия и България (1878–1912)

TitleБалканската държава и балканският индустриалец: социално-икономически профили на модернизацията и индустриализацията по примера на Сърбия и България (1878–1912)
Publication TypeManuscript
Year of Publication2015
AuthorsБеров, Х
Type of WorkДисертация
Citation KeyБеров 2015
Subscribe to Syndicate