Skip to content Skip to navigation

Български език като чужд. Тестове за нива A1, A2, B1, B2, C1,C2

TitleБългарски език като чужд. Тестове за нива A1, A2, B1, B2, C1,C2
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsХаджиева, Е, Влахова, Р, Шушлина, В, Велкова, Й, Байчева, В
Number of Pages89
PublisherГутенберг
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
ISBN Number9786191760404
Abstract

Настоящата книга съдържа комплекс от изпитни варианти за чужденци и лица от български етнически общности в чужбина за получаване на степен на владеене на български език. Материалът е структуриран и разработен в научен и методологически план според изискванията на международни стандарти, практикувани в езикови центрове като Кеймбридж, Оксфорд, МГУ “М. В. Ломоносов” и др.

Изпитните задачи са разпределени в общоустановените нива за владеене на език: А1, А2, В1, В2, С1, С2.

Notes

Рецензия от Рени Манова.

Citation KeyХаджиева2015
Subscribe to Syndicate