Skip to content Skip to navigation

Възходът на слънчогледите. Българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век : опити с времето

TitleВъзходът на слънчогледите. Българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век : опити с времето
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsСтоянова, Н
Number of Pages284
PublisherСофийски университет
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
ISBN Number9789540738901
Abstract

„Възходът на слънчогледите. Българската литература от 20-те и 30-те години на XX век: опити с времето“ е книга за образите и употребите на времето в българската литература от междувоенния период. Човекът от 20-те и 30-те години на XX век е видян в опитите си да „овладява“ времето посредством различни фигуративни стратегии, да търси посоки за засвидетелстване на собственото си присъствие в света във и през художествената творба (но не като „място“ на яснота и сигурност, а като пролука към непознаваемото).

Изследването включва и Речник на образите на времето в българската литература от изследвания период.

Citation KeyСтоянова2015
Subscribe to Syndicate