Skip to content Skip to navigation

Старобългарска читанка


Старобългарска читанка (Littera et Lingua Series Dissertationes 11)

Старобългарската читанка е помагало, замислено като учебно пособие в три части: Текстове, Речник и Справочник. Текстовете обхващат най-важните жанрове от старобългарската литература. В справочника са поместени, полезни сведения като старобългарските азбуки, словообразувателни суфикси и представки, парадигми на склоненията и спреженията, тематичен указател по някои от най-важните области на изследване и цитирана литература. Поместените библиографски посочки съставят обширен списък от споменатите в труда източници и основни трудове в областта. Една голяма част от нея са посочки към енцикопедични статии, достъпни за българския читател.

Част 1.Текстове

Текстът на Част 1.

(PDF файл)

Част 2. Речник

Текстът на Част 2.

(PDF файл)

Част 3. Справочник

Текстът на Част 3.

(PDF файл)

Година: 
2016
Том: 
11