Skip to content Skip to navigation

Littera et Lingua Dissertationes, Vol. 2

Littera et Lingua Series Dissertationes 2 (Време и пространство във фолкора и литературата)

ISSN: 1314-3352

Втората книжка на Littera et Lingua Series Dissertationes остава вярна на наложената вече от електронното списание линия на сътрудничество с колеги хуманитаристи от различни области.

Настоящият том събира изследвания върху различни аспекти на фолклора и литературата. Обемът на текстовете наложи обособяването на тематичен брой извън рамките на списанието.

Публикацията в PDF вариант

Undefined
Том: 
2
Година: 
2011