Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Петков  [Clear All Filters]
2005
Петков, М. авт, 2005. Старонемски и старобългарски лични имена на -mar/-мер. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(2), с-ци26–40.
1978
Петков, П. авт, 1978. Опит за класификация на частните дисциплини в сравнителното езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), с-ци7–18.
Петков, С. авт, 1978. Таксономия на речевите стойности. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), с-ци3–11.
Subscribe to Синдикирай