Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Петков, Павел  [Clear All Filters]
1978
Петков, П. авт, 1978. Опит за класификация на частните дисциплини в сравнителното езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), с-ци7–18.
Subscribe to Синдикирай