Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Петков, Славчо  [Clear All Filters]
1978
Петков, С. авт, 1978. Таксономия на речевите стойности. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), с-ци3–11.
Subscribe to Синдикирай