Skip to content Skip to navigation

Обхват

Libri Slavici събира библиографски записи и данни в областта на българистиката, славистиката и балканистиката с особен акцент върху критически проучвания и издания на извори. Инициативата не включва сведения за издания на литературни произведения и изкуство. За това се обърнете към някой от специализираните портали на тази тематика.

Ако решите да подпомогнете Libri Slavici, вижте информацията в секция Клуб Littera et Lingua.

Subscribe to Синдикирай