Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Петков, Петко  [Clear All Filters]
1993
Петков, П. авт, 1993. Два превода на Житието на Григорий Велики. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), с-ци27–35.
Subscribe to Синдикирай