Skip to content Skip to navigation

История

Проектът се появи от една идея  на Андрей Бояджиев и Габриела Георгиева в началото на 2000 г. От тогава той се преобразува на няколко пъти, смени своя софтуер и сега се появява отново като част от научния портал на Факулета по славянски филологии.

Subscribe to Синдикирай